Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zabezpieczenia ul. Kanałowej przed zalewaniem.(394)

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF