Uchwała Nr XXII/169/15 w sprawie przekazania skargi Tadeusza Vogta z dnia 17 listopada 2015 r. Wojewodzie Wielkopolskiemu

Uchwała Nr XXII/169/15.PDF