Uchwała Nr XXII/166/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/148/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatków: od nieruchomości,

Uchwała Nr XXII/166/15.PDF