Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie przeniesienia pojemnika na odzież używaną z ul. Dworcowej w Mosinie na teren ZUK-u

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF