Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sasinowo w dniu 6.09.2015 r.

Protokół.pdf