Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 17.09.2015 r.

Protokół.pdf