Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Daszewice w dniu 23.07.2015 r.

Protokół.pdf