Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie opłat za infrastrukturę znajdującą się w pasach drogowych, wolnych stanowisk do obsadzenia w Urzędzie Miejskim w Mosinie oraz średniej powierzchni

Zapytania radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF