Wniosek radnego Waldemara Wiązka o podjęcie interwencji przez Burmistrza Gminy Mosina i wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji w związku z wydobywaniem kopaliny na działce nr 33/6 w Bolesławc

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga dzielona odpowiedź.PDF
Kolejna udzielona odpowiedź.PDF