Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie utwardzenia wjazdów z ulic: Dembowskiego, Marcinkowskiego, Wiosny Ludów i Jana Brzechwy do ul. Sowinieckiej w Mosinie

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF