Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania przewodniczącym klubów radnych wszystkich wniosków do budżetu na rok 2012 złożonych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedl

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF