Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie określenia lat, w jakich Burmistrz Gminy Mosina przekazywał radnym do wglądu wnioski sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli do projektów

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF