Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie określenia etapu realizacyjnego remontu ul. Sowinieckiej i ul. Gałczyńskiego w Mosinie

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF