Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uporządkowanie odcinka wzdłuż torów kolejowych pomiędzy przejazdem kolejowym na ul. Farbiarskiej/Targowej, a mostem kolejowym na kanale.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF