Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie naprawy ogrodzenia boiska szkolnego w Krosinku

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF