Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dokończenia w 2012 r. oświetlenia na ul. Bolesława Śmiałego w Mosinie

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF