Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zorganizowania turnieju piłkarskiego Mosina EURO 2012

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Wycofanie wniosku radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF