Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawienia organizacji obecnego przytuliska dla bezdomnych zwierząt

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie wniosku Prezesowi ZUK.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF