Wniosek radnego Jacka Szeszuły o uzupełnienie dziur i wyrównanie poboczy na drodze Mosina - Czempiń.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF