Obwieszczenie o miejscach do plakatowania

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 lipca 2015 r.
o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz miejsc na terenie Gminy Mosina, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i haseł dotyczących referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:
1.     Słup ogłoszeniowy na pl. 20 Października w Mosinie;
2.     Słup ogłoszeniowy na ul. Dworcowej w Mosinie;
3.     Zewnętrzna powierzchnia ogrodzenia (z wyłączeniem bramy) Stadionu sportowego w Mosinie na ul. Konopnickiej 29;
4.     Metalowa balustrada oddzielająca górną i dolną płytę targowiska na ul. Farbiarskiej w Mosinie.