Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie wyprofilowania w Daszewicach zbiegu ulicy Dolnej z ulicą Poznańską.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF