Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie odtworzenia znaków poziomych - przejść dla pieszych.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF