Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza o wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF