Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie Honorowego Obywatelstwa Mosiny.

Wniosek radnego oraz psimo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF