Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie zaniżenia jezdni przed torami kolejowymi na ul. Sowinieckiej oraz zaśmiecenia nieruchomości przy ul. Kolejowej.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF