Wniosek radnego Tomasza Żaka o zainstalowanie na wieży widokowej lunety.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF