Wniosek radnego Jacka Rogalki o ustawienie tablicy z nazwą ul. Jana Brzechwy.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF