Wniosek radnego Jacka Rogalki o naprawę chodnika przy markecie "Netto".

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF