Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie miejsc parkingowych na ul. Mostowej, zapoznania mieszkańców z planami modernizacji linii kolejowej, o udostępnienie umowy z Polską Agencją Prasową.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF