Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie rur kanalizacyjnych i "rzecznika urzędu".(362)

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF