Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie pasa drogowego przy skrzyżowaniu ul. Leszczyńskiej i Jarzynowej.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF