Uchwała Nr XV/93/15 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Mosina w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała Nr XV/93/15.PDF