Uchwała Nr XV/92/15 w sprawie powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu, do Sądu Rejonowego w Śremie i do Sądu Rejonowego

Uchwała Nr XV/92/15.PDF