Wniosek radnego Kordiana Kleibra o posprzątanie lasku po obu stronach ul. Jarzynowej.

Wniosek radnego oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF