Uchwała Nr XV/91/15 dotycząca tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, d

Uchwała Nr XV/91/15.PDF