Uchwała Nr XV/87/15 dotycząca projektu pn.: "Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służ

Uchwała Nr XV/87/15.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/87/15.pdf