Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie terenu przy budynku szkoły podstawowej w Dymaczewie Starym

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie wniosku odpowiedniej instytucji.PDF