Wnioski radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wykorzystania w pracach Rady Miejskiej w Mosinie nowoczesnych środków technicznych

Wnioski radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF