Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie usunięcia trzech uschłych drzew z pobocza ul. Poznańskiej w Daszewicach

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Przekazanie wniosku zarządcy drogi.PDF