Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póżn. zm.), wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia w 2014 r.
 
Lp.
Imię i nazwisko podatnika
Kwota umorzonego podatku
Przyczyna umorzenia
1
Maria Częścik
948,00
Ważny interes podatnika
2
Piotr Olejnik
9 125,00
Ważny interes podatnika
3
Małecki Tadeusz
530,00
Ważny interes podatnika
4
Mariola Ganske- Maćkiewicz
516,00
Ważny interes podatnika
5
Aneta Zdrenka
1 627,40
Ważny interes podatnika
 
Odroczenia terminu płatności zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Elżbieta Kubiak,
- Anna Rychlewicz,
 
Rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę:
- Violetta Bartnikowska,
- Beata Chudy,
- Stanisław Grudziński,
- Jerzy Pajzert,
- Tadeusz Kędziora,
- Anna Siemaszko- Szmyd.