Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podziału środków finansowych w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Zapytanie radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF