Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uaktualnienia strony Biuletynu Informacji Publicznej

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF