Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie asystentów burmistrza

Zapytania radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF