Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie gruntu stanowiącego własność Gminy Mosina położonego na terenie wsi Rogalin

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF