INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LAT

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY MOSINA, PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MOSINA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2019-2022

            Na podstawie § 10 Uchwały Nr XLVII/367/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 151, poz. 4145), Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż zakończone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mosina, projektu Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mosina na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, które przeprowadzane były w terminie od 24 lutego 2015 r., do dnia 16 marca 2015 r.

            W trakcie konsultacji nie wpłynęły żadne opinie, propozycje oraz uwagi.