Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie parkingu u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Strzeleckiej

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF