Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie doskonalenia komunikacji na linii Urząd - petent

Wniosek radnej i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF