Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie doniesienia do prokuratury na decyzje SKO

Wniosek radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF