Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających

Miejska Komisja Wyborcza w Mosinie

podaje do publicznej wiadomości:

 

  1. Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf

  2. Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 17 w głosowaniu uzupełniającym do Rady Miejskiej w Mosinie.pdf