Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie wskazania podstaw stwierdzenia, że prawnie nie jest możliwe podpisanie porozumienia z Zarządem Województwa dotyczącego utrzymania pasów dróg wojewó

Zapytanie radnego i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF